- - -Du finner oss her

Hva er sikringsradio?

En sikringsradio er en kombinert nødradio og kommunikasjonsradio.
Radioen har 12 kanaler for sikringsradio (fordelt på nød- og samtalekanaler),
2 sankekanaler og 6 jaktkanaler.
I våre dsager er kommunikasjon meget viktig, og bruksområdene er mange.
Det være seg dyresanking, snørydding, jakt og sikring, kontakt med hjemmet etc.
Dersom ulykken skulle være ute, tilkalles hjelp ved å bruke radioens røde knapp / nødknapp.
Når nødknappen holdes inne i 3 sekunder, sendes det automatisk ut en nødalarm samt
brukerens femsiffrede id-mummer.
Nødalarmen mottas og identifiseres av en vaktstasjon, og hjelpetiltak blir igangsatt.
Den forulykkede kan også snakke med hjelpemannskapet på vaktstasjonen.

Mrk!
Ikke tro at en jaktradio med ferdig programmerte kanaler fungerer som en sikringsradio.
Dette medfører ikke riktighet! En jaktradio har ikke muligheten til å sende ut nødanrop
fordi den ikke får ikke åpnet og brukt de nye tonestyrte gjennomsnakkstasjonene.

Obs! På en sikringsradio fungerer den røde knappen, det gjør den ikke på en jaktradio!


Jegerservice AS er registrert som eliteforhandler hos Sikringsradioen.

bestilling