IOTA searchSøket åpner seg i ny fane eller nytt vindu.